Óvodánk bemutatása

A Gesztenyéskert Óvoda a Hűvösvölgyi út és a Vadaskerti út sarkán, szép természeti környezetben, ősfás, bokros, virágos, jól felszerelt kertben található. Büszkén mondhatjuk, hogy a kerületben a mi óvodánk rendelkezik az egyik legnagyobb játszóudvarral, amit maximálisan ki is használunk, sok időt töltve a szabad levegőn. Óvodaudvarunk az elmúlt 5 évben számos játékeszközzel bővült. A közel egy hektáros, tervszerűen, szépen kialakított kertben minden korosztály megtalálhatja a számára legkedvezőbb tevékenységet. A nagymozgások gyakorlásához szükséges teret a 2017-ben kialakított 77 nm-es, gumitéglás sportpálya, a kerékpár és roller-út, a szánkódomb és szabad területek biztosítják. A pihenést, a csendesebb játékra alkalmasabb helyeket pedig a homokozók, fészekhinták, ülőpadok, sziklakert, kistó, tűzrakó, meseház, „esőház”, babaház megléte segítik.  

A részben egyszintes, patinás, ámde karbantartott, folyamatosan újuló óvodaépület hat gazdagon felszerelt, otthonos, világos, barátságos csoportszobával és egy tornaszobával várja a gyermekeket. Négy csoportszoba a földszinten, kettő pedig az emeleten kapott helyet. Minden csoportszoba saját öltözővel és mosdóhelyiséggel rendelkezik, mely illeszkedik a gyermekek igényeihez. Óvodánk igényes, jó tárgyi-és eszközellátottsággal bír.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, meleg, otthonos, barátságos légkörben nevelkedjenek. Erről a 26 főből álló lelkes, magas szakmai szinten felkészült, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik.

Óvodai nevelőmunkánk a családi nevelésre épül, az óvoda a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Ennek alapfeltétele a családokkal való harmonikus, kölcsönösen jó együttműködés. Ennek érdekében sok, szülős programot biztosítunk napi beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezlet, kerti nap, bakancsos túrák és az ünnepek alkalmával.

Nevelési programunk:

A „Gesztenyéskert” tudatos névválasztás, mely kifejezi, hogy nevelésünkben kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek és az egészséges életmód kialakításának. Nevelési programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő program, amelyben kiemelt szerepet kap az egészségnevelés, a játék, a mozgás és az anyanyelvi nevelés. A tevékenységeket a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva, a szabad játék lehetőségének biztosítása mellett valósítjuk meg.

A környezettudatos nevelés áthatja mindennapjainkat, széles körben, minél több irányból igyekszünk a gyermekek szemléletét alakítani.  Környezeti nevelésünk során hangsúlyt fektetünk a gyermekek közvetlen tapasztalat- és élményszerzésére. A szelektív hulladékgyűjtés, a gyümölcsnap-program, a kerti madarak gondozása, a komposztálás, szerves része a mindennapjainknak.

Ennek érdekében sok helyszíni foglalkozást, kirándulást szervezünk. Továbbá rendszeresek a színház-, koncert- és múzeumlátogatások is. Természetesen a mozgás, a zenei nevelés, a vizuális kultúra, az anyanyelvi nevelés is fontos helyet kap nevelőmunkánkban.

Büszkeséggel tölt el minket, hogy szakmai munkánk elismeréseként 2017-ben az óvoda elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet, és rendelkezünk a Madárbarát Kert tanúsítvánnyal is.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő:

– beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelését,

– mozgássérült gyermekek integrált nevelését,

– integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek ellátását,

– az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)

küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak; munkánkat felkészült szakemberek (logopédus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus) segítik.

Szülői kérésre, nevelési időn kívül, több speciális szolgáltatást is biztosítunk. Lehetőségük van a gyermekeknek hitoktatáson, játékos angol foglalkozáson, gyermek néptánc foglalkozáson, és ovifoci foglalkozáson való részvételre. A nagycsoportosoknak nevelési év végén 2 hetes intenzív úszótábort szervezünk.

Az intézmény működését alapítvány is segíti, melyet a szülők támogatnak.

Személyi feltételek

Óvodavezető : 1 fő
Óvodapedagógusok: csoportonként 2 fő
Óvodai dajkák: csoportonként 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 3 fő
Fejlesztőpedagógus : Logopédus : Óvodatitkár: 1 fő 1 fő 1 fő
Konyhai dolgozó: 1 fő
Kertész: 1 fő

Kapcsolat, elérhetőség:

Óvoda telefonszáma: 06 1 200 6614

                                    06 1 394 2979

Óvodavezető: Sümegi Szilvia

                        06 20 333 2368

Óvodavezető helyettes: Balla Mária

email: geszt@ecom.hu

Alapítvány:

Gesztenyevilág Alapítvány

Számlaszáma: 12010240-01635762-00100005

                        Raiffeisen Bank Zrt.

Óvodai nyílt nap: 2019. április 24.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.