Bemutatkozás

 Óvodánk bemutatása 

A Gesztenyéskert Óvoda a Hűvösvölgyi út és a Vadaskerti utca sarkán, szép természeti környezetben, jól felszerelt kertben található, kapuit 1974-ben nyitotta meg. 

Hat, életkorilag homogén szerkezetű csoportban fogadjuk az elsősorban a körzetünkben lakó gyermekeket. A részben egyszintes, patinás, ámde karbantartott, folyamatosan újuló óvodaépület gazdagon felszerelt, otthonos, barátságos csoportszobákkal és egy tornaszobával várja a gyermekeket. Óvodánk igényes, jó tárgyi-és eszközellátottsággal bír. 

Büszkén mondhatjuk, hogy a kerületben a mi óvodánk rendelkezik az egyik legnagyobb játszóudvarral, amit maximálisan ki is használunk, sok időt töltve a szabad levegőn. A közel egy hektáros, tervszerűen, szépen kialakított óvodakertben minden korosztály megtalálhatja a számára legkedvezőbb tevékenységet. A nagymozgások gyakorlásához szükséges teret a 2017-ben kialakított 77 nm-es, gumitéglás sportpálya, a kerékpár és roller-út, a szánkódomb és szabad területek biztosítják. A pihenést, a csendesebb játékra alkalmasabb helyeket pedig a homokozók, fészekhinták, ülőpadok, sziklakert, kistó, tűzrakó, meseház, „esőház”, babaház megléte segítik. 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, meleg, otthonos, barátságos légkörben nevelkedjenek. Erről a 27 főből álló lelkes, magas szakmai felkészültségű, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik. 

Óvodai nevelőmunkánk a családi nevelésre épül, ezért elengedhetetlennek tartjuk a családokkal való harmonikus, kölcsönösen jó, segítőkész együttműködést. Ennek érdekében sok, „szülős programot” biztosítunk napi beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezlet, kerti nap, bakancsos túrák és az ünnepek alkalmával. 

Pedagógiai programunk 

A „Gesztenyéskert” tudatos névválasztás, mely egyrészt az udvaron álló hatalmas gesztenyefákat is jelzi, másrészt kifejezi, hogy nevelésünkben kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek. Nevelési programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő program. A tevékenységeket a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva, a szabad játék lehetőségének biztosítása mellett valósítjuk meg. 

A környezettudatos nevelés áthatja mindennapjainkat, széles körben, minél több irányból igyekszünk a gyermekek szemléletét alakítani. A szelektív hulladékgyűjtés, a gyümölcsnap-program, a kerti madarak gondozása, a komposztálás szerves része a mindennapjainknak. Környezeti nevelésünk során hangsúlyt fektetünk a gyermekek közvetlen tapasztalat- és élményszerzésére. Ennek érdekében számos szabadtéri foglalkozást, kirándulást 

szervezünk. Továbbá rendszeresek a színház-, koncert- és múzeumlátogatások is. Természetesen a mozgás, a zenei nevelés, a vizuális kultúra, az anyanyelvi nevelés is fontos helyet kap nevelőmunkánkban. 

A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés területén végzett szakmai munkánk elismeréseként 2017-ben az óvoda elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet, és rendelkezünk a Madárbarát Kert tanúsítvánnyal is. 

Kiemelten fontosnak tartjuk és nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni bánásmód érvényesítésére és a differenciált képességfejlesztés megvalósulására is, mely átszövi mindennapi tevékenységeinket. 

Óvodai integráció 

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos gyermekek, a mozgássérült gyermekek, az integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek, az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. 

Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak; munkánkat felkészült szakemberek -logopédus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus- segítik. Szoros együttműködésben vagyunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi tagintézményével, valamint a II. kerület Család- és Gyermekjóléti Központtal. 

Fakultatív programok 

A szülői igények figyelembevételével nevelési időn kívül, több, térítéses fakultatív szolgáltatást biztosítunk. Lehetőségük van a gyermekeknek hitoktatáson, játékos angol foglalkozáson, gyermek néptánc foglalkozáson, és ovifoci foglalkozáson való részvételre. A nagycsoportosoknak nevelési év végén 2 hetes intenzív úszóoktatást szervezünk. 

Alapítványunk 

Intézményünk működését alapítványunk segíti, melyet a szülők támogatnak. 

Alapítványunk neve: Gesztenyevilág Alapítvány 

Számlaszáma: 12010240-01635762-00100005 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.